Skip to content

Ängsvägen en komplett design

Ängsvägen en komplett design är en design över en tomten som på många ställen är så brant att det inte är lämpligt att odla i dessa områden. Det innebär att till exempel att placeringen av zon två är mindre energieffektiv än önskat, vilket ägarna är väl införstådda med.

Zon ett används dagligen sommartid. Här finns sittgrupper och mindre odlingsområden.

Zon två består av två delar. Del ett är ett mindre odlingsområde för örter och en del bärbuskar med nära access till köket. Tomtens huvudsakliga odlingsområde, del två, är placerat på ängen i tomtens sydvästra del.

Zon tre består av tre delar; den första är matskogen, den andra är vedförvaring och kökskompost och den tredje delen består av djurområdena.

Zon fyra behålls naturlig med några riktigt stora tallar och en del mindre träd med bland annat ek, rönn och en.

Det finns ingen zon fem på tomten. Däremot finns det en mindre skog nordväst om tomten, men den är svår att nå på grund av en hög klippavsats mellan tomten och skogen.

Zon 1

Ängsvägen en komplett design börjar i zon 1. I det nybyggda växthuset kan tomater, chili och gurkor odlas. Vindruvor passar också bra att odla här. När de väl etablerat sig kommer de att kunna klättra i taket och inte bara ge mängder med goda vindruvor utan också en välbehövlig skugga under heta sommardagar. 

Vid pergolan mellan växthus och entré passar det bra att odla någon tåligare sort av vindruvor som även de på sikt ger en skyddande skugga.

Vid den andra pergolan på husets kortsida passar det bra med ett par plantor av klättrande taggfria björnbär. Även här är skuggningen värdefull under varma sommardagar, framför allt med tanke på att det stora sovrummet ligger innanför denna södervägg.

Odlingsbäddarna enligt skissen bör vara upphöjda med tanke på att det är mycket berg nära jordytan. För att fortsätta att bygga bra jord är täckodling lämpligt, förutsatt att en snigelbarriär kan skapas.

I den här zonen passar det att odla sådant som behövs på en daglig basis till exempel sallat, sockerärtor, spenat, dill, persilja, morötter, rädisor och jordgubbar.

På trädäcket framför huset finns redan sittplatser. Beroende på hur familjen vill organisera sitt odlande i växthuset kan sittplatser även skapas inne i växthuset. På husets nordvästra sida finns sedan tidigare en skuggig sittplats för heta dagar.

Zon 2

På grund av tomtens bergiga karaktär är zon två uppdelad i två olika områden. Den mindre delen ligger på husets baksida där marken i huvudsak består av klipphällar. Här passar det bra med små odlingsområden för torktåliga växter, till exempel olika örter. Trots den karga miljön finns här fördelar med att bergets värmestrålning skapar ett extra varmt mikroklimat och att området ligger nära köket.

Den andra delen ligger på ängen längst ner på tomten. Här är marken alltför vattenhållande därför är det även här lämpligt med upphöjda bäddar. Även här är en snigelbarriär att föredra. Mycket av materialet till bäddarnas uppbyggnad finns att hämta i den skogbeklädda delen av tomten och i omgivningarna. Odlingsförslaget nedan är en fyraårig växtföljd fördelad över åtta bäddar, det vill säga två bäddar per odlingsgrupp. Mellan bäddarna kan vitklöver odlas, både för att locka pollinerande insekter och för att användas som täckmaterial i
odlingsbäddarna.

Innanför den mindre bilvägen som löper längs ängen, kan hallon odlas i dubbla rader. Eventuellt kan någon skyddande häckväxt planteras mellan hallonen och vägen för ett högre insynsskydd.

Intill den nedre parkeringen passar det med en större spaljé för odling av klättrande ärtor och bönor. Spaljén skapar samtidigt ett insynsskyddat område, där det passar bra med en mindre sittgrupp.

Förslag på växtföljd

År 1 – växter som ger näring

Första året odlas baljväxter vilka tillför jorden näring med hjälp av sina kvävefixerande bakterier. I början av säsongen kan man tillföra gräsklipp eller gödselvattna. När man skördat ärterna och bönorna lämnas blasten kvar för att sen myllas ner i jorden.

År 2 – växter som kräver mycket näring

Andra året tillförs ordentligt med naturlig gödsel för odling av näringskrävande växter som kål, selleri, purjolök, squash och pumpa.

År 3 – måttligt med näring

Tredje året tillförs lite naturlig gödning för odling av växter som inte är lika näringskrävande. Vissa kan till och med få sämre egenskaper av för mycket näring. Måttligt näringskrävande växter är lök, sallat, rotfrukter (utom potatis), persilja och dill.

År 4 – lite näring

Fjärde året odlas potatis eller jordärtskockor. Ingen gödning behöver tillföras. Däremot kan man gärna plantera in någon baljväxt, exempelvis bondbönor, mellan raderna.

Zon 3

I den övre delen av zon tre passar det bra att anlägga en liten så kallad “matskog”. En del befintliga träd behöver tas bort för att släppa in sol och lämna plats för fruktträd och bärbuskar. Även en del av tomtens vackra rododendronbuskar behöver tas bort eller flyttas. Den nedre delen av skogsområdet lämnas i befintligt skick för skugga och skydd åt ankor och höns. I gränsområdet mellan den nedre skogsdelen och ängen finns plats för att odla olika sorters bär. 

Buskar och träd som kan odlas längs de föreslagna svackdikena är:

⇾   Fem olika sorters äppelträd; ett sommaräpple, ett höstäpple och tre olika vinteräpplen

⇾   Tre olika sorters plommonträd

⇾   Två olika sorters persikoträd

⇾   Två olika sorters päronträd

⇾   Fem amerikanska blåbärsbuskar av olika sorter

⇾   Två röda vinbär och två röda krusbärsbuskar uppe i “matskogen”

⇾   Fyra rabarberstånd, fyra vinbär av olika sorter och två olika sorters krusbär i området längst ner mot ängen

Under den stora eken kan ytterligare en sittplats skapas genom att plana ut marken. Området är både inbjudande och skuggigt. Att komplettera området med sex nyponrosbuskar ökar rumskänslan och ger goda nypon att ta vara på.

Zon 4 – Ängsvägen en komplett design …