Skip to content

Att lära känna platsen du bor på

Första steget till att börja använda permakultur som ett verktyg för att planera trädgård och odlingar är att lära känna platsen du bor på, på riktigt. För många kan det här bli ett helt nytt sätt att se på både naturen och odlandet.

Klimatförändringar

Vi har redan börjar märka att klimatet förändras, men hur det blir framöver finns det egentligen inga svar på. För att ändå vara förberedd på vad som kan komma och för att klara olika situationer på bästa sätt kan permakulturen och dess verktyg komma väl till pass. Här följer några tänkbara utmaningar och hur man skulle kunna lösa dem.

Klimatets utmaningar

På grund av ändrat väder uppstår nya situationer som: 

⇾   Förändrat säsongsbeteende

⇾   Mer och kraftigare nederbörd i kombination med häftigare vädersituationer när det gäller regn, hagel och snö

⇾   Fler och större översvämningar

⇾   Erosion av vägar och jord

⇾   Kraftigare temperatursvängningar

⇾   Kraftigare vindar

⇾   Längre torrperioder

⇾   Brist på dricksvatten

⇾   Ökad missväxt

⇾   Fler sjukdoms- och insektsangrepp

⇾   Minskat antal pollinerare

⇾   Skördebortfall när fruktträd och bärbuskar först luras att går i blom för tidigt för att sen frysa när temperaturen snabbt faller igen

⇾   Frysskador på växter på grund av minskade mängder snö

⇾   Djupare markfrost på grund av ihållande kyla

⇾   Förhöjda havsnivåer

Lösningsförslag på utmaningarna

Här följer några förslag på lösningar som kan öka förmågan att hantera de förändringar vi står inför.

⇾   Att prioritera små, enkla, hållbara och dynamiska lösningar som är människovänliga, handgjorda och lättillgängliga

⇾   Att skapa så mångsidiga lösningar som möjligt inom alla områden; matförsörjning, vatten, odling, energi, transport och så vidare.

⇾   Att med mikroklimat skapa olika buffertar och skydd till exempel växthus av olika slag, vindskydd, dammar, stenanläggningar, snöskydd både på tak och på extra utsatta platser

⇾   Att samarbeta och bygga upp lokala nätverk för att samla kunskap och erfarenheter på plats

⇾   Att på alla tänkbara sätt öka den egna och den lokala självförsörjningsgraden och där med öka beredskapen för att hantera olika typer av kriser och snabba förändringar

⇾   Till sist så är det klokt att planera för en zon kallare och två zoner varmare

Observera naturen för att lära känna platsen du bor på

Naturfolk säger ofta att de moderna människorna inte sitter stilla tillräckligt länge och tillräckligt ofta, för att se och förstå. Det är tyvärr alldeles rätt, men när man börjar med permakultur får man på nytt lära sig konsten att kunna vara stilla.

Observationen är väldigt viktig och går faktiskt inte att ersätta med någon annan kunskap. I början behöver man lägga rätt mycket tid på att lära känna platsen du bor på, både som en helhet och i alla detaljer. Att på olika sätt ge akt på vad som händer på olika ställen, vad som växer var, hur vinden blåser, var varma och kalla områden finns, var sol och skugga finns och så vidare. Är man nyinflyttad är det bäst att låta den här observationsdelen ta tid, gärna ett helt år för att hinna uppleva alla årstider. Först börjar man med att bara observera och samla information, inte tänka, analysera och bestämma. 

Ju mer tid man ägnar åt observationen, desto mer kunskap skaffar man sig om vad som händer i stort och smått. Kanske finns det ett hörn som känns helt omöjligt. Ta då lite extra tid för att undersöka platsens förutsättningar med vind, vatten, sol, jordmån och vad som redan växer där. Genom att studera naturen, vad som har hänt och händer, blir det lättare att hitta lösningen. Med tiden har man samlat så många olika skeenden att man med god sannolikhet kan förutse vad som kommer att hända på en plats framöver. Det är då den där omöjliga platsen, helt plötsligt kan bli till en möjlighet.

Jämför olika miljöer

Med ett nyvunnet synsätt kan man sen jämföra den egna tomten med andra liknande områden i närheten där väder och nederbörd är ungefär desamma, för det ger ytterligare kunskap. Det kan vara en tomt, en park eller ett vilt naturområde som liknar den egna tomten, men där det finns andra detaljer och lösningar som kan vara till hjälp i planeringsarbetet.

Ett väldigt trevligt sätt att lära mer är att prata med trädgårdsägare i trakten om hur de har gjort på sin tomt, vad de har för erfarenheter av väder och vind och så vidare.

För att lära av naturens egna lösningar är det bra att gå ut i skogen eller annan vild natur. Där sätter man sig, ser sig omkring och funderar över vad man ser. Varifrån kommer näringen och vattnet, är det olika växter i solen och i skuggan, eller där det är blåsigt eller lä, vilka djur finns det? Jämför sen med förutsättningarna på den egna tomten. Efter en stunds observerande är jag säker på att du håller med om att naturen är klokare än vi, för här fungerar allt utan att någon kommer och vattnar, rensar och styr med den.

Lär av naturupplevelser

En del saker går inte att lära sig genom att bara se, utan de måste upplevas med alla sinnen. En plats kan faktiskt berätta rätt mycket om vad som skulle trivas där bara genom att man själv tar sig tid att uppleva platsen under olika årstider. Om man tycker platsen känns varm, kall, blåsig, ombonad eller utsatt så är det sannolikt så att växterna tycker likadant. Om man får en speciell känsla för en plats, ska man lita på den känslan och kombinera den med vad man sett och hört. Då har man en bra grund för hur platsen ska användas.