Skip to content

Att odla för mångfald och bästa skörd

Att odla för mångfald och bästa skörd kan varieras nästan i det oändliga bara vi förstår vad som fungerar bäst för just våra odlingsförhållanden och önskemål.

Den ideala odlingsplatsen

Den allra bästa odlingsplatsen här i Norden ligger på en södersluttning för då utnyttjas solens strålar maximalt. De flesta andra förutsättningarna går att skapa när väl platsen är den rätta.

Platsen läge bör vara skyddad både mot norr och mot väst. Jorden behöver ha en god humushalt, vara näringsrik och ha förmågan att hålla lagom mycket vatten.

Odlingsbäddarna bör i första hand ligga lite vridna mot sydväst om det inte innebär att de då hamnar lodrätt i förhållande till sluttningen. Skulle det vara fallet är det bättre att lägga bäddarna vågrätt längs med lutningen och anpassa odlandet i bäddarna så att dessa vetter åt sydväst. En gammal klokhet säger

“Nordanvinden medför frost och hagel, de kyliga västanvindarna fördröjer växternas utveckling, om de icke rent av döda dem”

                                    – Ur Trädgårdsmästaren 1917

Välja växter

Bland det roligaste som finns är att läsa frö- och plantkataloger, men ibland gäller det att behärska sig och planera för vad man verkligen vill ha. Här är tre viktiga faktorer att ta hänsyn till:

⇾   Växtens form, hur den växer och hur gammal den blir

⇾   Växtens klimatzon, hur den tål sol, skugga, krav på jord, pH-tolerans och andra specifika krav som en växt kan tänkas ha

⇾   Växtens användningsområde som mat till människor och djur, för att locka pollinerare, för att förhindra skadeangrepp, medicinsk användning, jordförbättring, skydd mot jorderosion, som vindskydd eller bara för att den är vacker

Skapa mångfald

Mångfalden är ovärderlig ur väldigt många aspekter. När det gäller odling är det lätt hänt att man bara fokuserar på den egna nyttan, men om det ska bli ett riktigt bra ekosystem behövs även andra växter. Här är ytterligare tre bra aspekter som man behöver få med för att skapa en större mångfald:

⇾   Värdväxter för insekter som livnär sig på skadeinsekter (predatorer)

⇾   Offerplantor, är växter som offras till olika skadeinsekterna för att skydda den växt som man vill prioritera

⇾   Växter som attraherar olika nyttoinsekter och pollinerare

Förbättra jorden

Det allra viktigaste när man odlar är faktiskt att “mata” jorden. Har man en dålig jord faller det sig naturligt att förbättra jorden, men om man sedan inte återför den näring som försvinner när man odlar och skördar kommer jorden successivt att blir sämre och till sist dö. Precis som allt annat levande måste även jorden få mat.

Odla på höjden

Det finns många växter som föredrar att växa uppåt längs nät, spaljéer, stolpar, staket och träd. Eller varför inte rent av hängande upp och ner i amplar av olika slag. Växter som växer på höjden har den stora fördelen att de bara tar upp en mycket liten markyta i förhållande till dess storlek. Dessutom skyddar dessa växter marken runt omkring sig. Det här kan man med fördel utnyttja i odlingarna genom att till exempel plantera en hög växt intill en annan låg växt som behöver lite extra skydd. De kraftigare klätterväxterna kan även användas för att skapa skuggande spaljéer vid uteplatsen eller på en het södervägg för att svalka huset.

Samodling

När det gäller att odla för mångfald och bästa skörd har samodling har blivit allt vanligare vilket är en enorm fördel för alla inblandade; jorden, växterna, insekterna och oss själva. Samodling är ett jättestort område där det finns mycket att lära, men grunden är att man samplanterar växter som på olika sätt stödjer varandra. Det kan vara växter som inte konkurrerar om samma näringsämnen eller om samma utrymme på höjden, som inte växer på samma djup eller en solälskande växt som ger skugga åt en solkänsligare sort. En annan form av samodling är att kombinera perenner med annueller (ettåriga växter). Eftersom perennerna som regel är de som kommer igång först på våren förlängs odlingssäsongen och avkastningen från en och samma yta blir därmed större. Samtidigt ger växtavfallet från de ettåriga växterna näring åt perennerna om de får ligga kvar och förmultna.

Många växtkombinationer ger ömsesidigt stöd för en bra tillväxt. Ett klassiskt exempel är den från indianerna som kallas ”de tre systrarna”. Det är en samodling av majs, bönor och squash där alla tre mår bättre av att planteras tillsammans. Majsens stammar blir till växtstöd åt bönorna vilka blir till vindskydd åt squashen som växer längs marken. Squashen hjälper i sin tur de andra genom att hålla ogräset borta. Dessutom ger bönorna extra näring till jorden.