Skip to content

Bokens bilagor

I bokens bilagor har jag samlat mängder med information som jag hoppas du ska ha glädje av när du planerar ditt trädgårdsarbete.

All information i bokens bilagor ska ses som allmänna råd. Innan du använder dem rekommenderar jag att du själv läser på om de olika växterna du är intresserad av för att ta reda på om de passar dina förhållanden och önskemål och för att få veta om det är någon växt som behöver specialbehandling för att kunna ätas eller om någon del av växten är oätlig.

Källorna spänner över allt från Jordbruksverket, via fakta från plantskolor till både svenska och utländska välrenommerade odlare.

Bilagorna är följande:

Via länkarna till några av bilagorna får du se exempel på vad respektive bilaga innehåller.