Skip to content

Innehållsförteckning

Inledning    9
Dagens matproduktion    9
Dagens livsmedelsförsörjning    10
Mot ett naturligare samhälle    10
Hur kan du och jag hjälpa till?    11
Så börjar då boken    11
HUR NATURENS EKOSYSTEM FUNGERAR 12
Fotosyntesen är nyckeln till liv    15
En livsviktig process    15
Varför löven gulnar    15
Omvänd fotosyntes    15<
Kol och olja ett omdiskuterat ämne    15
Rent vatten – Ingen självklarhet längre    17
Vattenbristen blir allt större    17
Hur mycket vatten finns det    17
Vattnets pH    18
Konstgjort regn    18
Förändringar till det bättre    18
Utan träd blir det mesta öken    19
Trädets vattencykel    19
Träd påverkar klimatet    20
Träd samverkar med jord och mykorrhiza    20
Träd som luftrenare    20
Vindens effekt på träden    21
Använda träd som klimatskydd    21
Mångsidig jord är bäst för naturen    23
Hur näringsrik jord bildas    23
Förutsättningar för bra jord    23
Hur växterna får näring    24
Hur fungerar Mykorrhiza    24
Jordens viktiga näringsämnen    25
Viktiga ämnen för oss människor    26
Jordens pH spelar stor roll    26
Klimatet beror på platsen du är på    27
Vår plats på jorden    27
Orografiska effekter på klimatet    28
VAD ÄR PERMAKULTUR    30
Hur permakultur fungerar    33
Permanent Agriculture     33
Permakulturens etiska principer    33
Svårt att förändra?    33
Permakulturens 12 designverktyg    34
Som en nutida ”gammaldags” by    45
En hållbar by    45
FRÅN PLANERING TILL SKÖRD    46
Att lära känna platsen du bor på    49
Klimatförändringar    49
Observera naturen    50
Att kartlägga och planera    52
Att planerar ett landskap på bästa sätt    55
Några frågor att börja med    55
Ängsvägen – Ett exempel     55
Platsens strukturer    59
Ängsvägens strukturer    60
Sektorer att ta hänsyn till    61
Vad odlas i olika zoner – praktiska tips    65
Ängsvägens zoner    67
Praktiskt om element, funktion och kontakt    72
Samodla med träd för hållbar odling    77
Trädets funktioner    77
Köpa och plantera    78
Att köpa fruktträd    79
Att spara och hushålla med vattnet    83
Kontroll över vattnet    83
Att spara på vattnet    83
Samla regnvatten    91
Samla markvatten     93
Pumpar    99
Ängsvägens vatten    99
Att förstå och odla jorden    103
Olika jordtyper    103
Jordarternas kornstorlekar    103
Testa jorden    104
Konsten att vattna olika jordar    104
Täckodla    106
Ogräs är inte problemet    107
En bördig jord är grunden till allt    107
Hur klimatet påverkar energibehovet    109
Platsens förutsättningar    109
Vattenenergi    109
Vindens påverkan    109
Solen och våra bostäder    109
Mikroklimat    111
Hur frost fungerar    113
Vind och vindskydd    115
Att odla för mångfald och bästa skörd    125
Den ideala odlingsplatsen    125
Välja växter    125
Skapa mångfald     125
Förbättra jorden    125
Odla på höjden    125
Samodling    126
Perenner för ökad hållbarhet    131
Längre säsong    131
Börja skörda tidigt    131
Inhemska och lokala växter    131
Övervintringsskydd    131
Kantzoner i praktiken    131
Odlingsbäddar    133
Växtföljd     147
Succession    149
Att föröka växter    150
Med skogen som förebild    155
Samodling med träd    155
Silvoarable    155
Silvopasture    155
Skogsodling    155
Skogsträdgård    156
Hur man kan förlänga säsongen    159
Förgro växter    159
Kall- och varmbänkar    159
Växthus    161
Självhushållning – Hur mycket behövs    165
Att skaffa hushållsdjur    167
Höns    168
Gäss    168
Ankor    169
Myskankor    169
Kaniner    170
Bin    170
Getter    171
Får    171
Grisar    171
Om författaren    175
Bonden i Eva gav aldrig upp    175
Tack från författaren    175
BILAGOR   176
Detaljerad innehållsförteckning    238