Skip to content

Fler modeller av upphöjda bäddar

Här ett avsnitt som presenterar fler modeller av upphöjda bäddar. Här får du lära dig att skapa båd en nyckelhålsbädd och en kryddcirkel.

Nyckelhålsbäddar

En annan mycket utrymmesbesparande odlingsmetod är den så kallade nyckelhålsbädden som även i vissa former kallas för en ”Mandala”. Att plantera i cirklar är även mera effektivt än att odla i raka rader. I en nyckelhålsbädd får man helt enkelt en högre avkastning per kvadratmeter.

Nyckelhålsbädden kan antingen vara en fristående cirkel eller kombineras till en serie med flera nyckelhål i en förgrening från en central väg. Den centrala vägen kan gärna ha en vindlande form
eftersom det ökar antalet meter lättåtkomliga kanter. Hur man väljer att göra nyckelhålsstrukturen beror helt på hur mycket utrymme man har att tillgå liksom sin egen rörlighet och behov av utrymme. Om det behövs utrymme för rullstol gör man själva nyckelhålsutrymmet lite större samtidigt som bäddarnas höjd anpassas till rullstolshöjd. En variant på en mindre nyckelhålsbädd är att man i stället för ett hål i mitten skapar en kompost som förser bädden med näring.

Beskrivningen som följer förklarar hur man gör en upphöjd nyckelhålsbädd som består av endast en cirkel. Tänk på att genomvattna varje lager under uppbyggnaden.

⇾   Börja med att märka ut en cirkel där bädden ska vara. Storlek och höjd bestäms av flera olika saker; utrymme, materialtillgång, vad som ska odlas och vilka eventuella rörelsehinder som man vill ta hänsyn till. Ett bra riktmärke är en diameter på cirka två meter för en cirkel

⇾   Märk sedan ut en mindre inre cirkel i mitten av den stora cirkeln. Om bädden är två meter i diameter är det lämpligt att mittencirkeln är 30–40 cm i diameter. Markera sedan en gång, antingen en rak eller en kilformad, mellan den inre och den yttre cirkeln. Bredden på gången avgörs återigen av vilket utrymmesbehov man har. Även om en rullstol inte behöver få plats vill man kanske kunna köra in med en skottkärra

⇾   Ska man bygga höga bäddar behövs någon form av väggar som håller bäddmaterialet på plats. Arbetet börjar med att man bygger ytterväggen av valfritt material. Det fungerar i stort sett med det mesta; tegelstenar, stenar, trä eller metall. Ska bädden inte vara så hög fungerar även stockar som ytterkant. Tänk på att olika material skapar olika mikroklimat där till exempel sten håller kvar mer värme än vad trä gör. När ytterväggarna är klara fortsätter man med resten av väggarna

⇾   Fyll sen odlingsbädden på önskat sätt

⇾   Har man inte tillgång till väggmaterial eller vill ha en lägre bädd så kan man ändå göra en nyckelhålsbädd. Då blandar man ”brunt” och ”grönt” kompostmaterial i förhållandet tre-till-ett. Det bruna kan bestå av gamla löv, halm, sågspån, tidningar, kartong och grenar. Det gröna kan utöver grönt växtmaterial även inkludera köksavfall, komposterad gödsel och gräsklipp

⇾   Som vanligt lägger man det grova materialet i botten, finare i mitten och odlingsjord på toppen. Hur tjocka de lika lagren ska vara beror på hur hög bädden ska bli och givetvis på vad man har för material att tillgå. Tänk på att bädden sjunker ihop ganska kraftigt första året

Till sist några planteringstips för just nyckelhålsbäddar. De snabbväxande växterna som man skördar ofta placeras närmast centrum som till exempel sallat. Utanför placeras de växter som tar lite längre tid på sig och längst ut de som tar allra längst tid, till exempel potatis och morötter. Är det någon växt som behöver extra vindskydd kan man odla något som är högre på den sida om växten som det blåser mest från.

Kryddspiral

En annan mycket funktionell och ofta använd form är den så kallade kryddspiralen.

Om man tänker sig att man har en lång bädd med växter som man sen tar och virar runt sig själv. Då har man skapat en spiral där startpunkten i mitten även ska vara den högsta höjden för att sedan falla i takt med att spiralen vrids moturs runt mittpunkten för att till sist sluta i markhöjd. Där bädden slutar kan det gärna få vara en liten, liten damm med vatten för insekter och smådjur.

Det här sättet ger mycket odling på väldigt liten yta jämfört med en enda lång bädd. Örtspiralens storlek avgörs av hur långt in man når att sträcka handen. Det brukar innebära en diameter på cirka 160 cm och en höjd på ungefär 1 meter. Bredden på odlingsytorna bör vara runt 30 cm. Sammantaget ger kryddspiralen ett varierat odlingsklimat från torrt till blött där det dessutom räcker att vattna på toppen.

Kryddspiralens fördelar

Fördelarna med en spiral är många:

⇾   Estetisk vacker

⇾   Mer värme tack vare stenar

⇾   Mindre ogräs tack vare kortare kantzon mot omgivande miljö

⇾   Lättare att plocka örterna

⇾   Bra arbetshöjd

⇾   Mer odling på mindre yta

⇾   Effektiv vattenanvändning

⇾   Ger olika mikroklimat med varmt, soligt och torrt högst upp på sydsidan och svalare och fuktigare längst ner på norrsidan

Högst upp på toppen odlar man de mest solkrävande och torktåligaste växterna till exempel timjan, lavendel, salvia och rosmarin. Ju längre ner man kommer desto mer fuktkrävande växter är det som trivs. Längst ner passar växter som persilja, koriander och olika myntor.

När man väljer kryddor är det bra att undvika sådana som sprider sig lite väl bra till exempel myntor och koriander. Beroende på vilka örter man väljer kan det faktiskt få plats 30 olika örter i en sådan här kryddspiral.

När man jämför kanterna i en långsmal bädd och den yttersta kantlinjen i en kryddspiral är skillnaden markant. Längs den långsmala bädden uppstår det en lång och besvärlig kantzon med risk för mycket ogräs. I kryddsprialen är däremot alla kanter använda utom den yttre delen av det nedersta varvet.

Ett både vackert och praktiskt arrangemang är att man drar en vattenslang inuti bädden upp till toppen där slangen avslutas med en mindre sprinkler. När man sen vattnar går det åt mindre vatten samtidigt som bevattningen blir vacker att se på.

Till sist några exempel på fler modeller av upphöjda bäddar

Andra modeller är t ex hügelbäddar, avancerade nyckelhålsbäddar och lasagnebäddar.