Skip to content

Hur man förlänger växtsäsongen

Här uppe i norr där odlingssäsongen är kort är det väldigt värdefullt för oss att veta hur man förlänger växtsäsongen. Knepen vi tar till är många med allt från att förgro inomhus så att växten får en tillräckligt lång växtperiod för att bära skörd till att bygga riktiga orangerier där vi kan odla hela året.

Förgro växter

Att förgro inger hopp om en ny vår och sommar och är nog det vanligaste sättet på hur man förlänger växtsäsongen. För att kunna odla och få skörd av vissa växter här i norr är det helt nödvändigt att förgro. En del andra växter mår bra av att förgros för det ger dem bättre motståndskraft att överleva när de planteras ut. Det är dock rätt utrymmeskrävande att förgro i någon större skala och man behöver ha en riktigt ljus plats. Har man inte tillräckligt med ljus går det att lösa med olika belysningar. Saknar man helt möjligheter att förgro själv kanske man kan få hysa in sina plantor hos någon med bättre förutsättningar.

Kall- och varmbänkar

En kallbänk är i princip ett litet lågt växthus. Med en enkel kallbänk som består av en ram och ett lock av något transparent material kan man förlänga odlingssäsongen med ungefär en månad under både vår och höst.

Kallbänkens långsida ska ligga vriden något mot sydväst och för att få störst nytta av solljuset bör den bakre väggen vara högre än den främre. Det lutande locket gör också att snö och regn glider av lättare. Material till ramen kan vara betong eller trä och locket av något material som släpper igenom solljuset ordentligt. Vanligt är att använda gamla fönster. För att göra klimatet i kallbänken ännu bättre kan man bädda in den med jord, löv eller halm runt ytterväggarna.

Vill man förlänga säsongen ytterligare kan man i stället göra en varmbänk. För att öka värmen i bädden börjar man med att lägga ut ett tjockt lager med färsk hästspillning blandat med massor med halm, ju tjockare desto mer värme.

Nästa steg är att man trampar ihop gödseln ordentligt och vattnar med varmt vatten, gärna med extra tillsatt urin för att få igång värmeprocessen fortare. Därefter kan ramen ställas på plats och locket läggas på. Täck gärna även här med halm runt själva ramen. Snart kommer värmen att börja stiga för att sedan börja sjunka igen. När temperaturen kommit ner till cirka 30 grader är det dags att lägga på själva odlingsjorden och sätta igång att odla! 

Tänk på att det kan bli väldigt varmt under glaset när solens strålar börjar värma. Därför behöver man hålla ordentlig koll på temperaturen. När den stiger över 25 grader minskar fotosyntesen successivt vilket även gör att tillväxt och produktion minskar. Ju längre fram på våren man kommer desto oftare behöver locket ställas upp under de varmaste timmarna. Ett annat sätt är att skugga bäddarna med till exempel vassmattor eller gamla trasmattor.

Med hjälp av både kall- och varmbänkar kan man få färska bladgrönsaker betydligt tidigare på året. En varmbänk kan ge en första skörd redan i februari.

Växthus

När det kommer till hur man förlänger växtsäsongen är nog växthuset drömmer för många. Det kan vara allt från ett litet växthus byggt av gamla fönster mot en södervägg till ett stort färdigköpt växthus. Utbudet av färdiga växthus är väldigt stort, men de kostar rätt mycket. Om man är händig kan man bygga ett själv genom att snickra en stomme av trä som man sedan klär med byggplast. Ett annat alternativ som är billigare än vanliga växthus är de så kallade bågväxthusen som har en stomme av stål som täcks med ett plasttält.

Alla växthusstommar måste förankras väl i marken för att inte flyga iväg så fort det börjar blåsa lite rejält. Växthus av glas blir i sig själva rätt tunga och här räcker det att skruva stommen ordentligt i den underliggande grundplinten. När det gäller plast av olika slag kan man antingen gräva ner plasten i marken, men ännu bättre är att bygga en sarg inne i växthuset mot vilken man sen fäster plasten. Om platsen är blåsig kan det behövas växter som är så placerade att de skapar ett naturligt vindskydd.

Hur man odlar i växthus går jag inte igenom här för det finns redan väldigt mycket litteratur i ämnet. Däremot finns det flera bra sätt att kombinera ett växthus med ett andra hus vilket det inte finns lika mycket om. Därför tar jag med det här.