Skip to content

Hur man odlar i olika bäddar

Hur man odlar i olika bäddar beror på om man väljer en bädd i markhöjd eller mer eller mindre upphöjd. Det kan vara lådor och krukor på en liten balkong och det kan vara många stora bäddar på en åker. De upphöjda odlingsbäddarna har många fördelar både ur växt- och arbetssynpunkt jämfört med dem som ligger direkt på marken. Höjden gör att de får ett varmare klimat och om de även är välvda skapar de en större odlingsyta. En intressant siffra är att en väl planerad balkong på 20 kvm faktiskt kan ge så mycket som 70 kilo mat på ett år.

Planera odlingsbäddar

Först och främst är det platsens storlek som avgör hur mycket det går att odla. När man väl börjar planera bör man göra det utifrån vad som behövs odlas. Att odla för odlandets egen skull är sällan en bra anledning. Det kan snarare vara kontraproduktivt när man inte orkar med att sköta det. Börja hellre i lite mindre skala och upplev glädjen och rent av suget efter fler odlingar nästa år. Ett smart tips är att börja med sådant som man verkligen gillar att äta.

Väl så långt i planeringen kommer nästa steg. Hur stora bäddar behövs, var ska de ligga och ska de kanske vara upphöjda? Växter som ska skördas varje dag eller ganska ofta bör vara placerade närmast huset, det vill säga i zon 1, medan växter som bara skördas en eller ett par gånger i veckan kan vara placerade längre bort från huset. Tänk på att placera bäddarna för mesta möjliga sol. Absolut bäst är om man kan rikta växtligheten mer mot sydväst än rakt mot söder, eftersom man då även får glädje av kvällssolens sista värmande strålar. Om inte det går att ha bäddarna i den riktningen, försök åtminstone att se till så att såraderna kommer i den riktningen och att de lägsta växterna står närmast solen.

Några ställen på bäddarna är mer sårbara än resten av bädden. De allra känsligaste punkterna är hörnen där gångar eller annan omkringliggande miljö dominerar. För att skapa stabilitet och säkra hörnen är det bra att plantera perenner i hörnen. Nästa känsliga område är bäddarnas kortsidor, där det också är bra att plantera en rad lägre perenner som till exempel örter. Om man inte har några uppbyggda sidor runt de upphöjda bäddarna är också dessa bäddars nederkanter sårbara. Även här passar det att odla örter eller gärna smultron.

Nästa steg är att gå igenom och planera vilka växter som ska växa var. Använd gärna tekniken för att odla med växtföljd och ta reda på vilka växter som trivs bäst tillsammans. Tänk också på att de högsta växterna bör placeras i bäddens mitt och de lägsta längs kanterna. Allt för att kunna skörda enkelt och bekvämt.

Materialval i odlingsbäddarna

Hur man odlar i olika bäddar avgörs inte bara av plats och behov utan även på vilken materialtillgång man har. Tänk på att inte använda material som innebär att olika kemikalier hamnar i bäddarna. Här några exempel på vad man ska undvika:

⇾   Trä som är behandlat på något sätt

⇾   Halm där säden varit besprutad med olika bekämpningsmedel. Sådan halm kan förstöra ett helt odlingsområde för många år framåt

⇾   Gödning från stall där man använder mycket antibiotika och bekämpningsmedel

Upphöjda bäddar

Hur man odlar i olika bäddar beror som sagt på vilken typ av bädd man väljer. Odla i upphöjda bäddar är den enklaste genvägen till ett bättre odlingsklimat. Att anlägga upphöjda odlingsbäddar är också ett snabbt sätt att få bättre dränering. För att man ska tjäna in en växtzon räcker det i regel med att lägga på mera jord så att odlingsytan ligger 15–20 cm högre än omgivningen.  Det märks speciellt på våren då den upphöjda bäddens jord värms upp snabbare. Med lite tur kan man börja sitt odlande flera veckor tidigare än annars, men kom ihåg att risken för frost ökar ju tidigare man startar. Täckväv är en bra lösning på problemet och den kan gärna ligga på dygnet runt de första veckorna medan växterna etablerar sig.

Bäddens höjd kan skapas på flera olika sätt där den lägsta bädden som sagt bara har extra mycket jord i förhållande till gångarna. Nästa variant är att man gör en botten med halm, gödsel, gamla löv med mera som man sen lägger jorden ovanpå. Nästa variant är där man börjar med grenar och ris underst. Till sist de bäddar där botten består av stockar och tjocka grenar. För att undvika jordpackning i de färdiga bäddarna är det extremt viktigt att man aldrig går i dem. Jag går längre fram igenom de högre bäddarnas konstruktion.

Självklart är det inte nödvändigt att trädgårdsbäddarna är höga, men det tenderar att göra trädgårdsarbetet enklare. En stor fördel med upphöjda bäddar är att de är betydligt mer produktiva eftersom de från början är skapade av massor med komposterbart material. Genom att fortsättningsvis mata dem med mer näringsrikt material behåller de sin bördighet.

Upphöjd bädd med hügelkultur

Hügelkultur är en speciell form av höga bäddar som börjar bli vanligare, speciellt inom permakulturen. Tekniken är inget nytt påfund utan den är egentligen en gammal teknik som använts i århundraden i både Östeuropa och Tyskland.  Intressant är att hügelkulturtekniken måste ha en period med vinterkyla för att fungera vilket är väldigt passande här i norr.