Skip to content

Hur man odlar med växtföljd

Hur man odlar med växtföljd eller växelbruk som det också kallas, finns det flera sätt att göra på. En form är den där växter planteras i tur och ordning efter varandra på samma odlingsyta under samma säsong. Till exempel kan man först odla sallat sedan dill som också blir klar snabbt och till sist vintersallat som blir klar sent på säsongen. En annan form av växtföljd är den som löper över ett antal år och där växterna byter växtplats från år till år efter speciella regler.

Förr var växelbruket en självklarhet. Då fanns det inte på kartan att utarma jordarna och därmed utsätta grödorna för sjukdomar och insektsangrepp. Då kunde man fortfarande odla med naturen. Sedan 1950-talet har den här kunskapen sakta men säkert försvunnit på grund av all konstgödning och andra kemikalier. Som tur är har det börjat svänga tillbaka igen och de gamla kunskaperna kommer åter till heders. 

Det är inte alls så svårt som man kan tycka vid första anblicken. Genom att dela upp odlingarna i fyra delar som sedan odlas enligt den 4-åriga växtföljden så är man faktiskt igång. För att hålla ordning på vad man odlar och hur det går är det väldigt bra att föra anteckningar.

Självklart behöver man inte slaviskt följa dessa förslag utan som alltid gäller det att anpassa sitt odlande till vad man själv vill ha att äta. Grunden i växelbruket är att växter med likartat näringsbehov odlas tillsammans i respektive bädd samtidigt som man självklart ser till att växterna trivs med att växa tillsammans.

Beroende på hur många olika växter man ska odla, hur stora ytor man har att tillgå och hur bra jorden är när man startar sin odling kan man välja mellan olika många år i sin växtföljdscykel.

Växtföljdens fördelar

⇾   Minskad jordtrötthet

⇾   Friskare jordar

⇾   Minskat antal sjukdomar

⇾   Mindre skadedjursangrepp

⇾   Optimala näringsförhållanden

⇾   Olika många år i en växtföljd

Hur man odlar med växtföljd – 4-årig växtföljd

År/Bädd 1 – Växter som tillför näring

År 1 odlar man baljväxter och andra gröngödslingsväxter som själva tillför jorden näring vilket gör att de inte behöver någon extra näring. Om jorden är väldigt dålig kan man ge en måttlig dos av gödselvatten eller en omgång gräsklipp på våren. På sensommaren när man skördat ärterna och bönorna arbetar man in resterna i jorden.

Om man odlar rena gröngödslingsväxter där man inte tar någon skörd är det lämpligt att slå av dessa ett par gånger under säsongen. En del av den avslagna grönmassan blir även ett utmärkt täckmaterial i de övriga odlingarna. 

⇾   Bönor

⇾   Ärtor 

⇾   Gröngödningsväxter som klöver, vicker och honungsfacelia

År/Bädd 2 – Näringskrävande växter

Här tillför man ordentligt med gödsel, täckodlar med gräsklipp och vattnar med nässelvatten, allt för att de näringskrävande växterna ska frodas. Till den här gruppen hör pumpaväxter, vissa lökväxter och kål.

⇾   Kålväxter

⇾   Majrova

⇾   Selleri

⇾   Tomater

⇾   Gurka

⇾   Squash

⇾   Melon

⇾   Majs

⇾   Purjolök

⇾   Vitlök

År/Bädd 3 – Måttliga krav på näring

Här kan man tillföra lite gödning i form av täckodling, men absolut ingen ny gödsel eftersom dessa växter inte är särskilt näringskrävande. Rotfrukter växer under så lång tid och utnyttjar mykorrhizan. Därför klarar de sig med mindre näring. Här ingår rotfrukter, sallat, persilja, dill och lök. Både rotfrukter och lök får faktiskt sämre hållbarhet och smak om det är alltför mycket näring i jorden.

⇾   Morötter

⇾   Palsternacka

⇾   Rödbetor

⇾   Rädisor

⇾   Spenat

⇾   Mangold

⇾   Lök

⇾   Sallat

⇾   Dill

⇾   Persilja

År/Bädd 4 – Litet näringsbehov

Här behöver det inte gödslas, men tillför gärna lite täckmaterial och plantera till exempel bondbönor mellan raderna.

⇾   Potatis

Hur man odlar med växtföljd – 5-årig växtföljd

År/Bädd 5 – Gröngödslingsväxter

Som alternativ till den 4-åriga växtföljden kan man lägga till ett år per bädd och bara odla rena gröngödslingsväxter det femte året. Det efterföljande året/bädden (nr 1) förändras endast genom att man tar bort gröngödslingsväxterna.

Hur man odlar med växtföljd – 8-årig växtföljd

Enklaste sättet att skapa en 8-årig växtföljd är att dela respektive bädd i två delar och utöka sortsammansättningen som här på bilden. När man blivit lite mera varm i kläderna kan man rotera växterna även inom varje bädd. På så vis går det många år innan en och samma växt återkommer på samma odlingsyta.

Mycket av några få sorter

Vill man till exempel ha mer potatis än vad utrymmet i den vanliga växtföljden tillåter kan man göra ett separat växelsystem för potatisen och några få andra växter som man också vill ha mycket av. Till exempel potatis/gröngödsling, bönor/squash, pumpa, purjolök/lök, sallat, morötter och sedan tillbaka till potatis.

Succession

Succession är ett annat ord för den långsamma förändring som hela tiden pågår inom ett ekosystem och som leder till att det successivt uppstår nya former av växt- och djursamhällen. Det är därför viktigt att vi förstår och planerar för hur det vi gör på en plats kommer att förändra platsen över tid. 

Till exempel är nyplanterade fruktträd ganska små och de växer långsamt. För att träden ska slippa konkurrens under etableringstiden är det bra att plantera olika ett-åriga grödor som täcker marken runt träden. Det här är bra för att ogräset hålls borta,
jorderosion undviks, avdunstningen minskar och med rätt val av växter tillförs näring till jorden.

När träden växt sig större är det lämpligt att byta ut de ett-åriga växterna mot olika perenna växter. När sen träden är vuxna kan en del perenner få svårt att klara sig i konkurrensen med träden, men odlingsytan har ändå kommit till god användning under trädets uppväxttid.