Skip to content

Om hur permakulturen fungerar

Som jag skrev i bokens inledning kan permakulturen vara en lösning på många av våra problem i världen. I det här kapitlet berättar jag mycket kortfattat om hur permakulturen fungerar, vad den står för och då först och främst ur ett odlingsperspektiv. I resten av boken beskriver jag, både praktiskt och mera i detalj hur man använder permakulturen tillsammans med andra verktyg.

Permanent Agriculture

Begreppet permakultur kommer från engelskans Permanent Agriculture och myntades 1978 av Bill Mollison och David Holmgren, båda från Australien.

Bill var forskare och biolog och som sådan var han fascinerad av skogen och hur den fungerade när den fick växa fritt utan mänsklig påverkan. Samtidigt var han mycket engagerad för att finna en lösning på den katastrof som han ansåg att världen var på väg mot. Trots både engagemang och deltagande i många protester, kände han att det han gjorde inte gav några synbara resultat.

Till slut kom han fram till att den förändring som behövdes inte kom uppifrån utan underifrån. Därför återvände han hem och började odla med inspiration från just skogen och från de naturfolk som finns kvar. Ur detta kom sedan hans bok ”Permaculture: A Designers’ Manual”, en komplett manual om hur permakulturen fungerar.

Permakulturens etiska principer

Permakulturen är ett planeringsverktyg som kan hjälpa oss att hitta tillbaka till ett system som är hållbart både för oss och för hela planeten. Permakultur är ett helhetstänk som kan sammanfattas i följande tre etiska principer.

Omsorg om jorden

Omsorg om jorden betyder att vi återtar vår förståelse för att vi är en del av planeten och att vi lever i ett samspel med allt annat liv.

Omsorg om människor

Omsorg om människor handlar om att vi hittar tillbaka till ett mera nära samhälle där människor har tid för varandra, att vi hinner prata, lyssna, se och bli sedda.

Rättvis fördelning

Jordens resurser är ändliga, därför måste vi hushålla med och rättvist fördela dessa på ett sådant sätt att vi inte förbrukar mer än vad som hinner förnyas.

Svårt att förändra?

Svaret är både ja och nej. Det svåra är att problemen är globala och det gör beslutsprocessen extremt långsam och komplicerad. Framför allt gäller det den ekonomiska doktrinen om ständig tillväxt vilken är motorn bakom de flesta av problemen. Tyvärr är sannolikheten för att det blir någon snabb ändring minimal för ingen, varken politiker eller finansfolk vill vara den första som tar steget mot en förändring. Ingen vågar vara den första att slå in spiken i kistan på dagens skenande ekonomi.

Hur ska vi då stoppa det skenande tåget? Här tycker jag att uttrycket ”om något ska blir gjort är det bäst att göra det själv” kommer väl till pass även om det kan låta näst intill omöjligt. Men tänk om vi faktiskt kan det?

Permakultur handlar mycket om att ta saken i egna händer och förändra vår egen livsstil. Vi kan så mycket mer än vad vi själva tror och en bra start är att ändra vårt perspektiv från “någonting måste göras” till “vad kan jag göra?”.

För vi bestämmer faktiskt själva vad vi vill göra så länge vi håller oss inom lagens ramar. Ingen kan hindra oss från att börja, precis just nu, med att se
saker ur ett annat perspektiv. Allt behöver inte ändras på stört, vi kan ta ett steg i taget. För hur äter man lättast en ”elefant”? Jo, genom att ta en tugga i taget.

Låt oss därför börja med att odla mer mat till oss själva och om vi inte kan det så kan vi i alla fall välja hållbart, ekologiskt och lokalt odlade råvaror. Om vi sen tänker efter lite extra och frågar oss “behöver jag verkligen det här?” kan vi minska vår konsumtion och samtidigt spara på både resurser och pengar. Vartefter vi lyckas med att ta ett steg mot en mera genomtänkt tillvaro behöver vi mindre pengar, vilket gör att vi behöver ”jobba” mindre. Det i sin tur gör att livspusslet blir mycket lättare att lägga.

Permakulturens 12 designverktyg

Utöver de etiska principerna har permakulturen 12 designverktyg. I dessa återkommer många av permakulturens ledord som observation, planering, naturlig balans, resurshushållning, förnyelse och helhet gång på gång. Tillsammans speglar designverktygen permakulturens tre etiska principer.

⇾   Observera och samspela

⇾   Fånga och lagra resurser

⇾   Lön för mödan

⇾   Skapa ett självreglerande system

⇾   Använda förnyelsebara resurser

⇾   Producera inget avfall

⇾   Design – Från helhet till detalj

⇾   Integrera i stället för att segregera

⇾   Använda små och enkla lösningar

⇾   Använda och värdesätta mångfalden

⇾   Använda kantzoner

⇾   Vara kreativ och utnyttja förändringar