Skip to content

Samodla med träd för hållbar odling

Våra träd spelar en livsavgörande roll för livet här på Jorden och därmed är de väldigt viktiga komponenter, både när vi odlar och håller djur. Det här kapitlet Samodla med träd för hållbar odling, börjar med en kort sammanställning av trädens alla funktioner där alla detaljer sedan är invävda i resten av boken. I slutet går jag igenom vad man bör tänka på när man köper och planterar träd, speciellt fruktträd.

Trädets funktioner

För den som odlar är det vanligen skörden i olika former som är i fokus, även när det gäller träd. Ofta glöms de andra trädens roll bort för träd har många fler funktioner än så. Att samodla med träd för hållbar odling görs genom att planera med träd som har flera olika funktioner blir inte bara skördarna bättre utan hela ekosystemet mår bättre. 

Träd samlar vatten

Som jag berättade om i kapitlet ”Utan träd blir det mesta öken” spelar träden en oerhört viktig funktion i naturens vattencykel. Här en kort resumé:

⇾   Regn längs kusten innehåller 100 procent havsvatten. Ju längre från hav och sjö desto mer vatten från träden innehåller regnet. Långt ifrån större vattensamlingar skulle det inte bli något regn alls utan träden.

⇾   Till skillnad mot havsånga innehåller skogsånga betydligt fler regnskapande partiklar.

⇾   Ett träd återvinner drygt 74 procent av regnet. Resten rinner vidare ner till grundvattnet.

Skugga från träd

Träd ger med sin skugga svalka åt både människor, djur och hus. Deras skugga gör det också möjligt att odla ett bredare utbud av växter eftersom det finns många växter som trivs bättre både i vandrande skugga och i hel skugga.

Träd som vindskydd

Träd kan verkligen förändra klimatet på en plats. Tänk bara på skillnaden mellan en skog och ett kalhygge. Genom att ha träd placerade med lite eftertanke kan effektiva vindskydd skapas till nytta för växter, djur och människor.

Kompost från träd

När löven faller till marken startar nästa steg i ekosystemets näringsomsättning. Kratta därför inte bort löven utan låt dem ligga kvar och förmultna till näring. Då gör de den nytta de är avsedda för. Löven hjälper även effektivt till att förhindra avdunstning från jorden. Fallna löv är ett av naturens bästa täckningsmaterial. Har man väldigt mycket löv på gräsmattan, kratta bort en del och täck marken någon annanstans, lägg dem i komposten eller ge bort löven till någon som inte har tillräckligt. Löv är näring och bör inte brännas.

De grenar som blir över efter en beskärning går utmärkt att kompostera och om man klipper grenarna i små bitar, förmultnar de fortare. Blir det för mycket grenar, spara dem gärna på en hög för senare användning, till exempel när det är dags för nya odlingsbäddar. Under tiden gillar bland annat igelkottarna miljön. Grövre grenar kan även användas till brasved.

Samodling med träd skapar mångfald

De växter som växer under och runt ett träd kan med hjälp av en genomtänkt design skapa ett samspel som gynnar hela gruppen av växter. Ett träds skugga är bra exempel på detta eftersom den hjälper den kvävefixerande växten att frodas, vilket gynnar en annan art som är bra på att locka till sig insekter som sen i sin tur pollinerar trädet.

Träd förbättrar jorden

Träden bidrar även med att minska och motverka jorderosion genom att de “håller” i jorden. Detta fungerar bäst i naturliga skogar, men sämre i planterade monokulturer där ekosystemet är rubbat även om miljön ser ut som en skog. 

Många djur lever i träd

Träden erbjuder en mångsidig livsmiljö för många olika djur. Insekter lockas till blommor och frukt, fåglar lockas av både frukt och tillgången på insekter. Träden ger även många djur en bra bostad med skydd mot både väder, vind och rovdjur. 

Att kombinera fruktträd med olika sorters husdjur ger ännu fler fördelar. De djur som gillar och äter upp fallfrukten hjälper till att minska skadeangreppen eftersom insekterna gärna lägger sina ägg just i fallfrukt. Större djur som får, getter och kor bidrar med näringsrik gödsel samtidigt som de bearbetar det översta jordlagret. I sin tur ger träden skydd åt djuren mot het sol, hård vind och regn.

Träd kan ge minskad energiåtgång

Strategiskt placerade träd runt bostadshuset kan spara en hel del energi. Det gäller speciellt lövfällande träd som ger skuggande svalka på sommaren, för att på vintern låta solen lysa igenom och ge extra värme i huset. Vintergröna träd bidrar både till skugga och till vindskydd, men dessa bör
endast växa på husets norra och nordostliga sida så att den svaga vintersolen inte blockeras.

Bullerskydd av träd

Träd är också utmärkta bullerskydd tack vare att de bryter sönder ljudvågorna och absorberar ljudet. Bäst på detta är bredbladiga vintergröna växter, men effekten måste vägas mot eventuell negativ effekt på vintersolen.

Trädens skönhet

Sist men absolut inte minst är det träden som till stora delar skapar landskapets skönhet och då inte bara genom sin egen uppenbarelse utan hela det ekosystem som blir möjligt tack vare träden. I
Japan har skogen till och med blivit ett erkänt
terapeutiskt begrepp. Där rekommenderas att man tar ett så kallat “skogsbad” för att minska stressen och förbättra humöret. Att skogsbada betyder att man tar en lugn promenad i skogen eller bara vistas bland träden i lugn och ro. Japanerna menar att vi människor helt enkelt mår väldigt bra av att umgås med träd.

Köpa och plantera

Här följer råd och tips för att köpa och plantera träd med fokus på fruktträd.

Bästa tiden att köpa träd

När det är bäst att plantera beror lite på vilken typ av träd man köper. De med rotklump är bäst att plantera på sen höst eller tidig vinter eftersom trädet då är i vila. Träd planterade sent på året kommer också igång tidigare på våren. Men det går även bra att plantera under tidig vår, men då kommer trädet inte igång lika fort. Krukodlade träd kan planteras när som helst under året.