Skip to content

Viktiga sektorer att ta hänsyn till

Viktiga sektorer att ta hänsyn till

En sektor är ett område med specifika förhållanden. Det kan till exempel vara en plats som är solig, skuggig eller blåsig. Att ta reda på vilka olika sektorer en plats har och sedan märka ut dem på en karta, gör det lättare att skapa en bra helhetslösning. Här går jag igenom de vanligaste sektorerna.

Solsektorer

Solsektorer kallas de delar av tomten som har sol från morgon till kväll. Här i Sverige skiljer sig områdets storlek rejält, beroende på om det är sommar eller vinter. Det här syns tydligt på bilderna på nästa sida, med sommarsolstånden överst och vintersolstånden nederst. Genom att ta reda på gränserna för solens upp- och nedgång och hur högt solen står på himlen under sommaren respektive under vintern, kan man se hur många soltimmar en plats har. Det här är viktiga sektorer att ta hänsyn till på många olika sätt för både växter, djur och människor samt ur energiperspektiv.

Ovan ser du Stockholms solvinklar med vintervinklar till vänster och sommarens till höger. Vill du ta reda på dina egna soltider kan du göra det på Sun Earth Tools hemsida.

Vindsektorer

Vindsektorer är de områden där vissa vindar har speciellt stor påverkan. Har man bott länge på en plats har man förmodligen en bra känsla för hur vindarna rör sig över tomten. Om inte, behöver man observera vindarna över åtminstone ett år för att få svar på:  

Varifrån kommer höstens hårda stormar och de isande kalla vintervindarna? Varifrån kommer den svalkande brisen och de heta torra sommarvindarna? Kan ett ställe vara lämpat för en liten vindsnurra? Kan man plantera träd och buskar eller bygga en spaljé för att skapa vindskydd åt en blåsig plats?

Utsiktssektorer

Utsiktssektorer kallas de platser där man vill kunna sitta och njuta av naturen. Låt även det här ta lite tid och gå gärna på upptäcktsfärd under olika årstider. Då är det lättare att upptäcka de fina platserna som ska bevaras och kanske finns det platser som skulle kunna bli vackra utsiktssektorer.

Bullersektorer

I mer tätbebyggda områden finns det ofta någon form av “oljud” som man vill slippa. Ta reda på vad det är för oljud och på vilken del av tomten som det stör mest. Behöver oljudet minskas kan ett staket eller liknande vara bra, men tänk på att först kolla vilka regler som finns. En annan lösning är att plantera täta växter, för de är riktigt bra på att stoppa oljud.

Dammsektorer

Damm och skräp är heller inget man vill få in på sin tomt. När man vet från vilken riktning dammet kommer kan en bra lösning vara att plantera buskar och träd eftersom vindarna virvlar mindre runt dem än runt staket. Är situationen riktigt besvärlig kan man kombinera staket och växter.

Luktsektorer

På en tomt finns det alltid mängder med lukter. I vissa områden är det fina dofter som får oss att stanna till och njuta. I andra områden finns det lukter som man helst vill slippa. De kan komma från den egna tomten eller med vinden. Beroende på vilka lukter det är kan man sedan skapa olika sätt för att både förstärka och förminska lukterna.

Översvämningssektorer

En översvämningssektor är ett område, där vattnet vid vissa tillfällen svämmar över. Detta är viktiga sektorer att ta hänsyn till eftersom man oftast ser dem som ett problem, men som sagt ett problem kan vara lösningen på något annat. För att hitta bästa lösningen gäller det att observera vad som händer och vilka möjligheter som finns på platsen.

Man ska samtidigt komma ihåg att vattnet för med sig mängder med extra näring. En lösning kan vara att plantera växter som trivs med att bli översvämmade med jämna mellanrum. Finns det tillräckligt med markfukt året om, kan en vacker och nyttig lösning vara en damm med vattenälskande växter runt omkring. Om det inte går att lösa problemet på plats bör man undersöka om det översvämmande vattnet i stället kan kopplas samman med resten av vattenflödet över tomten. På så sätt kan både vattnet och dess näring komma till nytta någon annanstans.