Välkommen till hemsidan för boken

Lätt att odla naturligt – Hur du lyckas med ekologiska odlingar

Välkommen till en värld där allt växer och frodas! Här behöver ingen rensa ogräs, vattna eller styra och ställa. Inte heller kemikalier eller konstgödning behövs. För när naturen själv får bestämma är allt perfekt.

Därför behöver vi hitta tillbaka till kunskaperna om hur naturens ekosystem fungerar och hur vi med hjälp av dessa kan börja odla mera lokalt, småskaligt och giftfritt.

I den här boken får du inblick i hur allt fungerar och hur du genom att praktiskt härma naturens eget ”odlingssätt” bäst lyckas med dina ekologiska odlingar.

När vi gör det startar vi en positiv spiral mot ett sundare liv – både för oss och naturen. Det behöver inte vara tidskrävande eller krångligt eller ens dyrt!

Boken lätt att odla naturligt är indelad i tre sektioner. 

Sektionerna är:

 • Hur naturen fungerar
 • Hur permakulturen fungerar
 • Hur du praktiskt går tillväga

För att göra kunskapen än mer lättillgänglig finns det i Lätt att odla naturligt hela 138 beskrivande illustrationer. Dessutom finns det sist i boken en faktabilaga på 60 sidor. Där hittar du faktatabeller över:

 • Att föröka växter
 • Växter som indikerar olika jordtyper
 • Växter för gröngödsling
 • Växtlista för samodling
 • Växter som trivs i skugga
 • Växter för naturliga vindskydd
 • Växter indelade efter växtfamilj och näringsbehov
 • Växtlista över ätliga växter
 • För- och nackdelar med hushållsdjur

Med ett stort och brinnande engagemang för naturen, jordbruket och vår mat har jag skrivit den här boken. I inledningen går jag därför kort igenom hur dagens matproduktion ser ut med alla sina problem och vad som behövs för att vi ska ta oss vidare mot en mera hållbar livsmedelsproduktion. Detta gör jag för att min innerliga önskan är att fler ska förstå hur onaturligt det mesta odlas idag och hur viktigt och lätt det faktiskt är att odla naturligt.

Till sist hoppas jag att du med hjälp av boken kommer att få njuta av att odla ekologiskt din egen hållbara trädgård

Eva Pettersson, författare till “Lätt att odla naturligt”

Introduktion

Här kan du läsa om en del av anledningar till att jag skrivit boken Lätt att odla naturligt.

Dagens matproduktion

Dagens industrijordbruk med allt färre gårdar med allt större monokulturer orsakar enorma problem med avskogning, jorderosion och föroreningar. För att odla den majs, soja, spannmål och oljeväxter som industrin efterfrågar till mat, djurfoder och fossilfritt bränsle bryts ständigt ny mark. Även produktion av olika animalier som nötkött, fläskkött, fågel och fisk är kraftigt industrialiserad.

Storskaliga ekologiska odlingar

Bara för att ett jordbruk har ställt om till ekologisk produktion betyder det inte alltid att det är mycket bättre eller mer hållbart än det konventionella.

I värsta fall kan det ekologiska systemet faktiskt vara minst lika ohållbart som det konventionella då även dessa drivs med stora monokulturer. I växthusen odlas det inte i riktig jord utan i olika odlingssubstrat där all näring kommer via bevattning med olika näringslösningar.

Enda fördelen med dessa storskaliga ekologiska odlingar är att de giftiga kemikalierna är borta.

Modern biokemi

Det pågår en tyst förändring av vår natur och vår mat som drivs av biokemiindustrin där det pågår en intensiv forskning för att få fram nya effektiva produkter av olika slag. Allt för att öka avkastningen framför allt ekonomiskt.

Detta görs med hjälp av allt från nyare former av genmodifiering (GMO) till det senaste som kallas för ”syntetisk biologi”.

Genmodifierade växter och djur

Den vanligaste formen av genmodifieringen idag är den så kallade gensaxen CRISPR. Idag klipper och klistrar forskarna i DNA i allt från bakterier, jäst och gröna växter till zebrafiskar, fruktflugor, möss, råttor och mänskliga celler.

Syntetisk biologi

Det nyaste är något som kallas för syntetisk biologi. Det är en form av genmodifiering som bygger på att man skapar nya syntetiska livsformer där
naturen inte längre bestämmer vad och i vilken form något ska leva utan det avgörs av industrins egna
bedömningar.

Dagens livsmedelsförsörjning

Allt vi tycker oss behöva produceras långt borta från vår verklighet och transporteras in till städerna, just i rätt ögonblick när butikshyllorna behöver fyllas på.

En mycket allvarlig effekt av dagens livsmedelsindustri är att de flesta har förlorat kunskap och förståelse för hur saker och ting produceras. Framför allt är det skrämmande många som inte vet hur vår mat produceras än mindre vad den innehåller.

När både vegetabilier och animalier produceras till minsta möjliga kostnad och största möjliga vinst tas ingen hänsyn till vad maten i slutänden innehåller. Problemet är att även växter och djur blir vad de äter! Ovanpå detta drygas allt fler matprodukter ut med allt från vatten till diverse kemiska tillsatser.

  Den inhemska livsmedelsförsörjningen sägs vara strax under 50 %. Det låter kanske inte så alarmerande, men då ska man komma ihåg att allt som produceras i Sverige är helt beroende av importen av så kallade insatsvaror som till exempel bränsle och konstgödning. Vissa lager finns inom bränslesektorn, men vid en kris räcker dessa lager inte i så många dagar. 

I praktiken har vi alltså blivit helt beroende av att transporterna från hela världen fungerar dygnet runt. Det här är ett ohållbart system som riskerar att krascha vid minsta störning i de olika transportleden. 

Ekologisk och småskaliga jordbruk

För en tid sedan kom FN med en rapport som tydligt pekar på problemet med dagens industrijordbruk. I rapporten säger de att världen kan klara de utmaningar i form av matförsörjning, mindre kemikalier och mindre fossilt bränsle som vi står inför. De menar att genom att gå över till mer lokala, ekologiska, småskaliga och hållbara jordbruk klarar vi av att försörja en ökad befolkning samtidigt som natur och miljö kommer att må bättre.

I en ekologisk odling används inga giftiga kemikalier och man använder naturlig växtnäring såsom gröngödslingssväxter och gödsel från djuren. Resultatet ger friska och bördiga jordar som ger skördar av giftfri och näringstät mat.

Bästa formen av ett ekologiskt jordbruk är det där man odlar med en växtföljd och håller olika sorter djur. Ett sådant system utarmar inte jordarna utan stärker dem.

Djuren behövs inte bara för mat som många tror. De behövs först och främst för det arbete de utför i markerna. När de betar göder de jorden med sin gödsel och håller markytan porös med sina klövar. Just klövarnas arbete är viktigt för att hålla markytan mjuk. För när marken är porös rinner inte regnvattnet av jorden som i de stora monokulturerna utan regnet stannar kvar och sugs upp av marken. Det här minskar i sin tur jorderosionen.

I ett ekologiskt system får djuren dessutom leva naturligare och äta den mat de är avsedda för vilket gör att de håller sig friskare och att mindre medicinering behövs. Det är bra för djuren, men även för oss som väljer att äta kött från sådana djur. För även här blir resultatet en giftfri och näringstät mat.

Att börja odla sin egen mat

Att börja odla sin egen mat är inte bara spännande och roligt, det ger dig mat som du vet är hälsosam. Dessutom ger det en tillfredsställelse av att bidra med något positivt till den förändring som måste göras.

Om man inte vet hur man ska börja vill jag varmt rekommendera permakulturens odlingsteknik. För runt om i världen blir vi fler och fler som med stor framgång använder permakulturen när vi odlar.

Permakultur kan i början kanske kännas lite ovant och en del tankesätt kan uppfattas som stick i stäv mot vad vi är vana vid, men så fort man förstår grunden öppnas en värld av självklar enkelhet. För all kunskap finns faktiskt redan i naturen.

Vi behöver bara ta det lite lugnare, följa naturens egna regler och tidsrytm. För allt behöver inte ‒ och ska inte ‒ ske på direkten. Att vi faktiskt tar oss tid att iaktta, att fundera över vad som finns och vad som sker på den egna lilla plätten på jorden, ger inte bara kunskap utan också fler tillfällen att bara njuta av det man redan har.