Skip to content

Boken som gör att du lyckas med ekologiska odlingar

VÄLKOMMEN TILL EN VÄRLD DÄR ALLT VÄXER OCH FRODAS.

Här behöver ingen rensa ogräs, vattna eller styra och ställa. Inte heller kemikalier eller konstgödning behövs. För när naturen själv får bestämma är allt perfekt. Därför behöver vi hitta tillbaka till kunskaperna om hur naturens ekosystem fungerar och hur vi med hjälp av dessa kan börja odla mera lokalt, småskaligt och giftfritt.

I LÄTT ATT ODLA NATURLIGT får du inblick i hur allt fungerar och hur du genom att praktiskt härma naturens eget ”odlingssätt” bäst lyckas med dina ekologiska odlingar. Boken blandar permakultur och allmänt sunt förnuft på ett sätt som gör det både lätt och roligt att odla – och du får även hjälp att lista ut bästa lösningen för just dina förutsättningar. Boken bjuder på ett helhetstänk – den täcker inte bara odling, utan även kapitel på hur du lättast tar till vara på resurser som vatten, sol och värme, hur du kan kombinera djur med odling för glada djur och mer växtlighet, samt mycket mer!

Hur man odlar i upphöjda bäddar

Lättillgängligt är A & O

För att göra kunskapen mer lättillgänglig finns det hela 138 beskrivande illustrationer i boken. Dessutom finns det en faktabilaga på 60 sidor med fakta tabeller över:

Att föröka växter

Växter som indikerar olika jordtyper

Växter för gröngödsling

Växtlista för samodling

Växter som trivs i skugga

Växter för naturliga vindskydd

Växter indelade efter växtfamilj & näringsbehov

Växtlista över ätliga växter

För- och nackdelar med hushållsdjur

Recensioner

Från – till +

De negativa anledningarna bakom boken, till de positiva!

– Dagens matproduktion

Dagens industrijordbruk med allt färre gårdar med allt större monokulturer orsakar enorma problem med avskogning, jorderosion och föroreningar. Storskaliga ekologiska odlingar. Bara för att ett jordbruk har ställt om till ekologisk produktion betyder det inte alltid att det är mycket bättre eller mer hållbart än det konventionella, framförallt inte om de drivs med stora monokulturer. Enda fördelen med dessa storskaliga ekologiska odlingar är att de giftiga kemikalierna är borta.

– Genmodifiering & syntetisk biologi

 Idag klipper och klistrar forskarna med gensaxen CRISPR i DNA i allt från bakterier, jäst och gröna växter till zebrafiskar, fruktflugor, möss, råttor och mänskliga celler. Det nyaste är något som kallas för syntetisk biologi. Det är en form av genmodifiering som bygger på att man skapar nya syntetiska livsformer där industrin bestämmer, istället för naturen.
 

– DAGENS LIVSMEDELSFÖRSÖRJNING

Allt vi tycker oss behöva produceras långt borta från vår verklighet och transporteras in till städerna, just i rätt ögonblick när butikshyllorna behöver fyllas på. Det gör att många har förlorat förståelse för hur saker produceras och vad de innehåller. Många matprodukter drygas ut med allt från vatten till diverse kemiska tillsatser. Den inhemska livsmedelsförsörjningen sägs vara strax under 50 %. Vi är även beroende av import av insatsvaror – så som bränsle och konstgödning. Vid en kris räcker lagren inte många dagar. Det här är ett ohållbart system som riskerar att krascha vid minsta störning i de olika transportleden.

+ EKOLOGISK & SMÅSKALIGA JORDBRUK

 FN har publicerat en rapport som pekar på problemet med dagens industrijordbruk. De menar att genom att gå över till mer lokala, ekologiska, småskaliga och hållbara jordbruk klarar vi av att försörja en ökad befolkning samtidigt som natur och miljö kommer att må bättre. Bästa formen av ett ekologiskt jordbruk är det där man odlar med en växtföljd och håller olika sorters djur. Ett sådant system utarmar inte jordarna utan stärker dem. I ett ekologiskt system får djuren dessutom leva naturligare och äta den mat de är avsedda för vilket gör att de håller sig friskare och att mindre medicinering behövs. Det är bra för djuren, men även för oss som väljer att äta kött från sådana djur.
 

+ ATT BÖRJA ODLA SIN EGEN MAT

 Att börja odla sin egen mat är inte bara spännande och roligt, det ger dig mat som du vet är hälsosam. Om man inte vet hur man ska börja vill jag varmt rekommendera permakulturens odlingsteknik. För runt om i världen blir vi fler och fler som med stor framgång använder permakulturen när vi odlar. Vi behöver bara ta det lite lugnare, följa naturens egna regler och tidsrytm. För allt behöver inte ‒ och ska inte ‒ ske på direkten. Att vi faktiskt tar oss tid att iaktta, att fundera över vad som finns och vad som sker på den egna lilla plätten på jorden, ger inte bara kunskap utan också fler tillfällen att bara njuta av det man redan har.