Skip to content

Köpvillkor

Giltighet

Genom att göra ett köp från Havus Eva Pettersson Kommanditbolag är följande avtal mellan kunden (dig), med minimumålder på 18 år, och näringsidkaren (Havus Eva Pettersson Kommanditbolag) juridiskt bindande tills vidare. För andra typer av avtal, vänligen kontakta oss innan du slutför ditt köp.

Leverans

Digitala varor laddas ner via hemsidan eller levereras med e-post.

Ångerrätt

Digitala varor har ingen ångerrätt.

Reklamation

Du har rätt att reklamera en produkt i 3 år (inom Sverige) och i 2 år (resten av EU).  Felet ska anmälas snarast eller så snart felet borde ha upptäckts. Att anmäla fel i produkten inom två (2) månader anses alltid inom skälig tid. Handlaren måste bevisa i det fall felet inte varit ursprungligt de sex (6) första månaderna, därefter är det kunden som måste bevisa att felet varit där från början eller beror på ett produktionsfel. Du måste lämna meddelande om att varan är felaktig och hur den är felaktig. Havus Eva Pettersson Kommanditbolag förser kunden med returinformation.

Personuppgifter

Havus Eva Pettersson Kommanditbolag är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du som kund lämnar till mig. Dina personuppgifter kommer att behandlas av Havus Eva Pettersson Kommanditbolag för att administrera kundrelationen. Varken personuppgifter eller e-postadress lämnas ut till oberoende part. Läs mer om min integritetspolicy här.

Licens och användning av digitala produkter

Ditt köp av en digital produkt ger dig en icke-exklusiv, icke-underlicensierbar, icke-överförbar licens för att ladda ner och komma åt den produkten för ditt eget personliga bruk.

Kontakta mig personligen för kommersiellt bruk.

Immateriella rättigheter

Produkterna och all immateriell äganderätt och upphovsrätt som finns däri är och ska alltid vara Havus Eva Pettersson enda och exklusiva egendom. Du samtycker till att du inte – vare sig produkten har modifierats eller ej – försöker göra anspråk på äganderätt till immateriella rättigheter eller upphovsrätt till produkten.

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför min kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från Havus Eva Pettersson Kommanditbolags sida, som gör att Havus Eva Pettersson Kommanditbolag ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att Havus Eva Pettersson Kommanditbolag befrias från sin förpliktelse att fullgöra nämnda avtal.